Er bedriften din på flyttefot?
Vårt mål er å gjøre relokalisering så effektivt og smidig som mulig. Flyttingen skal fremstå som en positiv opplevelse for din bedrift og sikre operativitet for alle ansatte både før og etter flytting.

Vi tilbyr følgende tjenester:
Planleggingsfasen
Prosjektledelse

Før en starter må en skaffe seg en oversikt over totaliteten på alle oppgaver en står ovenfor. Samtidig må en organisere seg i forhold til å få all informasjon fra organisasjonen samt få personell som skal utføre de forskjellige oppgavene.

Interiørinnkjøp
Vi hjelper våre kunder med å gjøre et kvalitetsmessig og konkurransemessig godt innkjøp av møbler og annet interiør.

Driftsavtaler
I forbindelse med en relokalisering må alle driftsavtaler endres eller sies opp. Vi støtter kunden gjennom en profesjonell konkurranseutsetting av driftstjenester med tilbudsforespørsler og forhandlinger.

Operative tjenester
Kontorflytting
Vi tilstreber å ha høy kvalitet på kontorflyttingsaktivitet, samtidig skal dette foregå på en kostnadseffektiv måte for kunde.

Møbelmontasje
Vi kan monter alt av møbler og AV utstyr for dere, slik at alt er klart til mandag når de ansatte kommer på jobb.

Avvikling
Det er sikkert noe som skal repareres og vaskes før overleveringen av lokalene. Vi hjelper deg med å identifisere ting som bør gjøres og utbedrer dette innen leieperioden går ut.

Ta kontakt i dag, så avtaler vi et uforpliktende møte for å se om vi kan bistå bedriften deres med å flytte.

Call Now Button