Snømåking i Moss
Vi utfører snømåking i Moss & Omegn. Ingen oppdrag er for små, men vi har foreløpig ikke kapasitet til å ta store ryddejobber hvor man trenger plog og traktor. Vi kan utføre snømåking ved oppkjørsler, mindre parkeringsplasser, trappeoppganger o.l. Dersom det er ønskelig kan vi også strø eller salte, både med faste avtaler eller ved spesielle behov.

Call Now Button